WEIHONG IIoT Solution

Ứng dụng:

 

Remote management,real-time update

Task assignment | Alarm monitoring | Production management
Manage and inspect machine anytime and anywhere
Set Intelligent alarm

 

Equipment Maintenance, Targeted

Equipment Maintenance | After-sales Support
Planning for the replacement and purchase of consumables in advance
Backtracking history, identifying inappropriate operation
Improving service life of equipment

 

Lease management for avoiding risk

Accurate data | Clear responsibility
Master the accurate operation data of the machine
Track equipment for automatic fulfilling contractual agreement

 

Support continious service, no worry

Remote diagnosis | Assure precaution prevention
24-hour uninterrupted equipment device status detection
Preventive maintenance, timely response to alarm, scientific decision
Overall help you improve after-sales service level

 

Products & Services:

Thu thập tất cả các loại dữ liệu vận hành, dữ liệu sản xuất, dữ liệu bộ phận máy phụ trợ. Nền tảng dữ liệu để quản lý toàn diện.

Cung cấp giám sát thiết bị, giám sát sản xuất, trợ giúp trực tuyến… Các tính năng liên tục được nâng cấp.

Sử dụng bằng trình duyệt WEB. Theo dõi tài khoản công khai “Weihongyun” WeChat để tận hưởng tất cả các chức năng

Cung cấp các phương thức phát hành và tích hợp dịch vụ khác nhau theo nhu cầu của người dùng

Có thể cung cấp các ứng dụng nhà máy kỹ thuật số (DNC, MES)
Các giao diện mạng nội bộ, và một kết nối  bên ngoài ”Weihong Cloud”

PARAMETER CONFIGURATION

Hỗ trợ phiên bản NcStudio:

  • V8 / V9 / V10 và NK300CX, NC65C
  • Vui lòng tham khảo ý kiến ​​nhân viên bán hàng cho các phiên bản khác

Giao thức kết nối:

  • Tùy chọn MTConnect / OPC UA
  • Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng để báo giá hoặc thỏa thuận khác

Hỗ trợ hệ điều hành:

  • Windows XP / 7/8/10

 

 

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC: